tisdag 2 december 2014

Husförsamlingar

Förutom att lära ut i engelska är den största delen av uppgifterna att vara med i församlingsarbetet. 

I Myanmar är det förbjudet med offentliga kyrkor så gudstjänsterna sker i hemmen. Många gånger får församlingarna kämpa för deras existens då de möts av mycket motstånd exempel att de under en period inte fick slutas samman mer än fem personer i taget vilket försvårade gudstjänst sammankomsterna. Många gånger har du mer fördelar som buddhist på så sätt att munkar och templen ofta får ekonomiska bidrag av både stat och folket.

Därför har jag under resan gång fått mer förståelse för människor med en annan religiös tillhörighet i Sverige, än den kristna så som exempel muslimerna. De har också många gånger fått kämpa för att få ha fysiska moskéer eller att få träffas för gudstjänst, så även för dem sker sammankomsterna i hemmen.

Mycket av de vi kallar socialt arbete bedrivs av kyrkan här, där de bland annat tagit sig an församlingsmedlemmarna dels de föräldralösa barnen men även vuxna medlemmar som många gånger kommer från extrem fattigdom. Emellanåt åker vi till de "fattigare" områdena och ger ris. Vår kyrka hjälper även andra kyrkor med bidrag så att de kan växa, vilket gör att vi många gånger besökt andra kyrkor runtom i Yangon. Där har vi mött mycket människor som delat med sig av sina livshistorier. En gång var vi i en kyrka där vi träffade en kvinna som efter hennes mans bortgång haft huvudansvaret för denna. Hon berättade att under tiden han levde var de han som predikade och höll i allt kyrkoarbete och hon fanns vid hans sida. I efterhand ångrar hon sig att hon inte tog mer plats. Men hon ville ge han de utrymmet, vilket beskriver mycket av kvinnornas situation i Myanmar. Många gånger finns de vid sin mans sida och ger dem plats att utvecklas och synas. 

Men nu ska William plantera en kyrka i en av de fattigare områdena. Där har kvinnorna i vår församling fått huvudansvaret att bedriva den. Jag har även blivit tillfrågad att vara med, vilket känns utmanande och spännande att få vara med och bygga upp någonting från grunden. Men även att få göra det tillsammans med kvinnor. Att få se kvinnorna i en annan arena, utanför hemmet, ute i samhället i en miljö där de kan ta plats och uppmuntras. Detta kommer inte bara få dem att växa som individer utan även jag :)


Massa ris :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar